1991  Mezinárodní symposium, Horn, Rakousko, práce na téma "Pohyb v barvě"

1992  Program Artest, Scuol, Švýcarsko
vznik cyklu "Světlo barev", na kterém v podstatě pracuji s novým upřesněním dodnes

1994  Nová síň, Praha
práce na téma ryzí prezence barvy, možnosti artikulace prostoru a snaha o překonání tradiční minimalistické malby (potřeba ji revitalizovat)

1998  Dům umění, Brno
diskurz o podobách abstrakce jako fenoménu, vzájemná souvztažnost různých jazyků abstrakce

1998  "Hranice události I"
Národní Galerie, Praha

1999  "Hranice události II"
Galerie E. Filly, Ústí nad Labem
hledání syntaktických možností ve skladbě obrazů, zkoumání trojrozměrnosti obrazů (prostorové překrývání obrazů, "ploché reliéfy")

2001  "Selected affinities"
České kulturní centrum, New York
  
2001  "Skoromonochromy II"
Galerie Navrátil, Praha
snaha o jednoduchost a minimalizující znakovost, experimentování s uzavřeností dokonalého pojmu monochromu, důraz na neestetizované malířské gesto - jakási negativní kaligrafie, zkoumání průsvitnosti barevné plochy

2001  "Skorobrazy"
Galerie Litera, Praha
digitální fotografie, zvětšované a digitálně upravené detaily výřezů zátiší, objektů, prostorů, "Co je za hranicí či na hranici vidění?" - analogie s malbou a zároveň její analýza

Jak již plyne z názvů mých výstav, se dále zabývám možnostmi a hranicemi abstraktního výrazu. Jedná se o hru konfrontací pomyslných ohraničení a danností. (Jako je například otázka relativnosti hranice obrazové plochy dané rámem obrazu, hranice dané trojrozměrností obrazu, jednobarevnosti plochy.) Snažím se vymezit proti dogmatům.