Vlastní poznámky, popis stylu, téma

Od dob studia na Akademii výtvarných umění se datuje můj zájem o barvu a abstrakci. Malba je pro mě obraz čisté kreativity a manifest vizuální zkušenosti s barvou. Ve své tvorbě usiluji o organické vnímání barev, ve kterém hodnotím teplo, chvění, vyzařování a nekonečné možnosti řeči barev (možné srovnání s hudbou). Barvu vnímám hmotně a snažím se uvolňovat její fyzickou sílu. Obraz je pro mne otvorem, který proniká barevnou hmotou.
Svou práci bych zjednodušeně popsala jako "Reduktivní barevnou abstrakci, akcentující kvalitu přítomnosti barvy, jež spojuji do syntaktických celků." Maluji hlavně pigmenty, akrylovými barvami a používám pojidla na plátno.

Ve své práci se dále zabývám:

•  novou citlivostí barevné plochy

•  kvalitou barevných kontrastů, světelností
až k transparenci a haptickou kvalitou

•  vymezením a volností fyzického gesta,
malířského tahu v přirozeném pohybu

•  vyvážeností díla v tělesné konfrontací s ním

•  vytvářením objektivně - subjektivního systému znaků barev, jímž nahrazuji systém barevných kvalit vynucených reklamou a průmyslovým rozvojem (lze přirovnat k léčbě homeopatií)

Moje řeč Magazín Víkend