Kateĝina Štenclová

Black and white, 190x180 cm, 2011  

Kateĝina Štenclová

Black and white polythene, 200x130 cm, 2010

Kateĝina Štenclová

Red and grey, 140x110 cm, 2010

Kateĝina Štenclová

Dramatic polythene, 70x100 cm, 2009

Kateĝina Štenclová

Dramatic, 100x120 cm, 2010

Kateĝina Štenclová

White polythene, 120x85 cm, 2010

Kateĝina Štenclová

White, 190x120 cm, 2010

Kateĝina Štenclová

Pollythene dark as a tree, 150x100 cm, 2010

Kateĝina Štenclová

Dark as a tree, 150x110 cm, 2010

Kateĝina Štenclová

Autumn II., 100x120cm, 2011

Kateĝina Štenclová

Autumn, I. 130x110 cm, 2010

Kateĝina Štenclová

Restless polythene, 90x130 cm, 2010

Kateĝina Štenclová

Through the window, 110x140 cm, 2010

Kateĝina Štenclová

At dusk, 160x150 cm, 2010

Kateĝina Štenclová

Sharp, 75x90 cm, 2010

Kateĝina Štenclová

Mobile, 110x145 cm, 2010

Kateĝina Štenclová

Summer, 80x95 cm, 2010

Kateĝina Štenclová

Of the circus, 80x70 cm, 2010

Kateĝina Štenclová

Multicolour polythene, 90x90 cm, 2010

Kateĝina Štenclová

Small colourfull polythene, 1.,2., 65x60 cm, 80x65 cm, 2010

Kateĝina Štenclová

Utterly small red polythene, 45x30 cm, 2011

Kateĝina Štenclová

Jolly colourfull polythene, 70x55 cm, 2010

Kateĝina Štenclová

Smallish white polythene, 100x70 cm, 2009

Kateĝina Štenclová

Smallish white picture, 120x120 cm, 2008

Kateĝina Štenclová

Jolly black polythene, 200x140 cm, 2011

Kateĝina Štenclová

White polythene composition, 50x40 cm, 40x40 cm, 2010