Instalace výstavy "Vhledy", CUBExCUBE Gallery, Kryštofovo Údolí u Liberce, 2021
Installation of exhibition „Insights“, CUBExCUBE Gallery, Kryštofovo Údolí near the Liberec, 2021

Instalace výstavy "Vhledy", CUBExCUBE Gallery, Kryštofovo Údolí u Liberce, 2021
Installation of exhibition „Insights“, CUBExCUBE Gallery, Kryštofovo Údolí near the Liberec, 2021

Instalace výstavy "Vhledy", CUBExCUBE Gallery, Kryštofovo Údolí u Liberce, 2021
Installation of exhibition „Insights“, CUBExCUBE Gallery, Kryštofovo Údolí near the Liberec, 2021

Instalace výstavy "Vhledy", CUBExCUBE Gallery, Kryštofovo Údolí u Liberce, 2021
Installation of exhibition „Insights“, CUBExCUBE Gallery, Kryštofovo Údolí near the Liberec, 2021